Lobi

Xương rồng Notocactus campestrensis

Written by longminh

Ở Việt Nam người chơi gọi là gai tơ đồng, được các nhà thực vật học phát hiện ở miền Nam Brazil, Uruguay, Paraguay

Do hình dáng kiểu giống quả cầu, có kích thước từ 5-10cm thường có màu xanh đậm, thân có 5-10 cạnh tròn

Khi cây trưởng thành sẽ có nhánh ở gốc va ra rễ cắm vào đất tạo thành cây mới.

Loại này khi cây trưởng thành ra hoa đẹp, hoa màu vàng rực hình dáng phễu có nhụy màu đỏ, loại này thường tự thụ phấn và trái hạt nhiều.

Để chăm sóc loại này nên trồng đất thoáng vì loại này dễ úng nước , đất trồng nên không kiềm, cây xương rồng Notocactus campestrensis là  loại thích nắng. Để nhân giống loại này nên gieo hạt hoặc tháp ghép.

Nguồn st nhiều nơi.

About the author

longminh

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: