Kỹ thuật tháp ghép nhân giống Xương Rồng

Tháp ghép Xương Rồng để làm gì ?

Written by longminh

Tháp ghép Xương Rồng ?
– Đốt cháy giai đoạn từ cây con đến cây trưởng thành nhanh hơn
– Giải quyết giúp cho một số loại Xr khi trồng thẳng khó phát triển.
– Cứu sống cây bị úng, cây bị sâu bệnh.
– Hạ giá thành cho cây vì cay trồng chăm sóc chậm lớn giá thành cao.
– Gây đột biến, nhân giống nhanh hơn

Long Minh

About the author

longminh

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: