Chậu đất nung – 7×7

10.000VND

Chậu đất nung trắng, đỏ – 7×7

Chuyên cung cấp các loại chậu đất nung, với loại chậu đất nung này khách hàng phù hợp trồng các loại cây như Xương rồng – Sen đá.
* Giá đất nung trắng, đỏ size 7×7

Description

Chậu đất nung trắng, đỏ – 7×7

Chuyên cung cấp các loại chậu đất nung, với loại chậu đất nung này khách hàng phù hợp trồng các loại cây như Xương rồng – Sen đá.
* Giá đất nung trắng, đỏ size 7×7

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chậu đất nung – 7×7”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: