Trồng & chăm sóc cây Xương Rồng

Phân loại Xương Rồng – Mọng Nước (Phần 2)

Written by longminh

* Phân loại theo thổ nhưỡng: xương rồng cũng có rất nhiều loại khác nhau và thích hợp với các loại đất khác nhau.

– Xương rồng thích hợp đất mùn: đa số những loại xương rồng mọc trong rừng thuộc nhóm này, thường thích hợp với ẩm độ cao và ánh sáng khếch tán.

– Xương rồng thích có nhiều sỏi đá: do đặc tính không chịu được đất ẩm và thích hợp với đất có độ pH cao và đất có đá có cát có sỏi.

– Xương rồng thích đất giàu cát: nhưng loại xương rồng này thường mọc ở  biển hay cồn cát ven biển..

– Xương rồng thích đất acid, kiềm: do các loại xương rồng này rất kén đất trồng

* Phân loại theo ánh sáng: Ánh sáng mặt trời có ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của cây xương rồng.

– Xương rồng ưa ánh sáng mạnh: các loại xương rồng thích ánh sáng trực tiếp, cả ngày và ngày dài

– Xương rồng thích ánh sáng che khuất: các loại xương rồng thích ánh sáng yếu, những loại xương rồng này thường mọc ở khu rừng nhiệt đới hay á nhiệt đới

* Phân loại theo yếu tố nhiệt độ:

– Xương rồng thích nắng nóng, ở điều kiện trời nắng nóng cả ngày nhiệt độ cáo 40 độ C có gió thông thoáng, các loại xương rồng này thường ở sa mạc và bán sa sa mạc

– Xương rồng  thích mát mẻ: có những loại xương rồng không chịu được ánh sáng nắng gay gắt và nhiệt độ cao, nhưng loại này nếu trồng ở điều kiện nắng nhiều nhiệt độ cao thì sẽ bị nám và cằn cỗi

Còn nữa

Bài viết được sưu tầm thì nhiều nguồn.

About the author

longminh

Leave a Reply

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: