Mami Trồng & chăm sóc cây Xương Rồng

Giới thiệu xương rồng Mammillaria huajuapensis

Written by Cactus VN

Mammillaria huajuapensis

Có nguồn gốc xuất xứ ở Mexico, có hình dạng hình cầu, có màu xanh đậm và nhiều chồi ở gốc tạo thành bụi lớn, các cây chồi con khi non thì nhẵn nhụi nhưng khi trưởng thành thì có rất nhiều lông tơ ngắn màu trắng.

Khi cây già trưởng thành sẽ ra hoa rất nhiều nên giống này rất siêng hoa, hoa mọc ở bên hông thân cây mẹ hoặc cây con, hoa màu đỏ có hình phểu.

Loại Mammillaria huajuapensis dễ trồng, cây mau lớn, thích nắng nhiều, loại này hằng năm phải thay đất để tránh bị tuyến trùng. Nhân giống bằng giâm chồi và có thể tháp ghép.

About the author

Cactus VN

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: