Kỹ thuật tháp ghép nhân giống Xương Rồng

Kỹ thuật tháp ghép chồi con lên gốc SELENICEREUS (Phong Lợi)

Written by Cactus VN

Kỹ thuật tháp ghép chồi con lên gốc SELENICEREUS

Cách ghép chồi con lên gốc SELENICEREUS , dùng dây thun để cố định con ghép.
Cách thực hiện của mình tại vườn nhà, mời các bạn đóng góp thêm.

Thực với các dụng cụ dao lam, dây thun loại nhỏ và cây gốc Selenicereus, chồi Astrophytum.

Hình: Chồi Astrophytum và gốc Selenicereus

Dây thun và dao lam

Cố định chân tháp Selenicereus

 

Sau khi cắt chồi các bạn đặt chồi lên gốc tháp Selenicereus

 

 

 

 

Bài viết sưu tầm của bạn Phong Lợi

About the author

Cactus VN

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: