Trồng & chăm sóc cây Xương Rồng Video hoa Xương Rồng

Giới thiệu xương rồng Astrophytum Fukuryo Kikko

Giới thiệu xương rồng Astrophytum Fukuryo Kikko

Tên khoa học: Astrophytum Fukuryo KIKKO
Mô tả: Giống cây này có thể dễ dàng phân biệt với các củ nhọn rộng và dài dọc theo các cạnh của sườn.
Nhân giống: Bằng cách giâm cành, nhưng cây thường được ghép để tăng tốc độ tăng trưởng vì chúng thường phải mất ít nhất năm năm để tự mình trưởng thành, nhưng cây ghép thường phát triển khá cao, so với cây trên rễ của chúng thường là phẳng hơn với mặt đất.

About the author

danangxuongrong

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: