Kỹ thuật tháp ghép nhân giống Xương Rồng Trồng & chăm sóc cây Xương Rồng

Hạ tháp asterias ghép trên gốc diệp long (Phong Lợi)

Written by Cactus VN

Hạ tháp asterias ghép trên gốc diệp long. Hạ còn cùi diệp long, áp dụng cho các cây có cùi nằm sâu trong thân cây ghép (nếu móc cùi thì cục ghép sẽ dễ bị chết).

– Cắt gốc ghép diệp long, chừa lại khoảnh 2-3cm.

Cactusvietnam Phong Lợi

– Dùng dao nhọn cắt xung quanh gốc chỗ ghép.

Cactusvietnam Phong Lợi

– Móc bỏ phần thịt xung quanh cùi ghép (diệp long). Lưu ý: Móc phần thịt độ sâu tới phần lõi tiếp giáp giữa gốc d.long và cục ghép.

– Sát trùng bằng cồn 70 độ.

– Bôi thuốc kích rễ cho đều, sâu vào phần lõi, thuốc thấm vào lõi sẽ tăng khả năng ra rễ.

– Để nơi thoáng mát, có nắng nhẹ từ 7-10 ngày. Trồng vô chậu chờ cây ra rễ.

Bài Viết sưu tầm của bạn Phong Lợi

 

About the author

Cactus VN

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: