Trồng & chăm sóc cây Xương Rồng

Giới thiệu Xương Rồng Escobaria minima

Escobaria minima
Written by Cactus VN

Giới thiệu Xương Rồng Escobaria minima

Escobaria minima là một loài thực vật có hoa trong họ Cactaceae. Loài này được (Baird) D.R.Hunt mô tả khoa học đầu tiên năm 1978

About the author

Cactus VN

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: