Trồng & chăm sóc cây Xương Rồng

Giới thiệu các màu hoa xương rồng Lobivia

Giới thiệu các màu hoa xương rồng Lobivia

Xương rồng gần như là loại thực vật ở châu Mỹ, ngoại trừ duy nhất là Rhipsalis baccifera, sinh trưởng chủ yếu ở vùng nhiệt đới, chủ yếu ở châu Phi, Madagascar và Sri Lanka cũng như ở vùng nhiệt đới châu Mỹ. Loài này được cho là mới định cư gần đây ở các lục địa ngoài châu Mỹ (trong vài nghìn năm gần đây), có thể là do các loài chim di cư mang theo dưới dạng hạt không tiêu hóa được. Nhiều những loài hoa xương rồng đẹp nhất khác đã thích hợp với môi trường sống mới trên các phần khác nhau của thế giới do sự đem theo của con người.

Xương rồng Lobivia  chủ yếu ở châu Mỹ, nhiều nhất ở đất nước Bolivia châu Mỹ.

 

About the author

longminh

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: