Trồng chăm sóc cây Mọng nước

Dinh dưỡng tuy nhiên để cây Sen đá khỏe đẹp và phát triển tốt

Written by Cactus VN

Sen đá không yêu cầu nhiều về dinh dưỡng tuy nhiên để cây khỏe đẹp và phát triển tốt quý khách có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho cây bằng các loại phân tan chậm, phân bón qua lá (20-20-20), phân dynamic hàng tháng. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho cây không bị thiếu chất dinh dưỡng định kỳ mỗi năm nên thay đất cho cây 1-2 lần.

~~Theo Đinh Ly (tổng hợp) ~~

 

 

About the author

Cactus VN

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: