Trồng & chăm sóc cây Xương Rồng Video hoa Xương Rồng

Coryphantha longicornis – Giới thiệu Xương Rồng Coryphantan hoa vàng

Coryphantha longicornis – Giới thiệu Xương Rồng Coryphantan hoa vàng

Xuất xứ: Durango – Mexico (Bắc Mỹ)

Trồng và chăm sóc: thường xuyên cho thấy những bông hoa lớn màu vàng, thích hợp tốt nhất trong bóng râm nhẹ, nhưng cũng làm trong ánh mặt trời đầy đủ, rất nhạy cảm với nước ngập (dễ bị thối), và cần một loại đất rất xốp với hệ thống thoát nước tốt. Nó ra hoa khá sớm, nhưng cần khoảng 8-12 năm để đạt được triển vọng điển hình, rõ ràng, chịu được nhiệt độ khá thấp miễn là nó được giữ khô (cứng đến -5 ° C hoặc ít hơn trong thời gian ngắn).

About the author

danangxuongrong

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: